Skip to content

Trần Công Cường

Giám đốc công ty CP Điện máy Ngọc Khánh, là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ và phân phối các sản phẩm điện máy tại Việt Nam.